AMC-Nyt er klubbens medlemsblad som indeholder meddelelser, information og artikler der har interesse for medlemmerne. Du opfordres til at bidrage til bladet med en artikel om modelflyvning eller måske bare en sjov oplevelse eller historie. Kontakt redaktøren under kontaktpersoner.

Bemærk at bladene er gemt i pdf-format og derfor kræver Adobe Acrobat Reader.

Hvis der er stof til det udkommer bladet 4 gange årligt, nemlig i april, juli, oktober og december.

OBS. 
Efter en beslutning på generalforsamlingen i 2016 udsendes bladet ikke længere med brevpost, men er kun at finde her på hjemmesiden.

 

2016 

 

2015     

 

2014     

 

2013    

 

2012    

 

2011  

 

2010   

 

2009   

 

2008  

 

2007    

 

2006    

 

2005    

 

2004   

 

2003    

2002