Anmodning om indmeldelse i AMC 

Udfyld og send nedenstående formular, og du vil snarest modtage svar fra AMC.

For at du må bruge AMC's flyvepladser til flyvning, skal du have den lovpligtige ansvarsforsikring som er en helt generel forudsætning for at man lovligt kan flyve droner og modelfly i Danmark. Lovkravet fremgår af Trafikstyrelsens Landdronebekendtgørelse.
Ansvarsforsikringen får du gennem et medlemskab af Modelflyvning Danmark. Derfor står det som krav i AMCs vedtægter, at det kræver medlemskab af Modelflyvning Danmark, at måtte benytte vores flyvepladser.

Bemærk, at vi registrerer ip-numre i forbindelse med afsendelsen af denne indmeldelses formular.

 Medlem af AMC - tryk her