Medlemskontingentet opkræves helårligt pr. 1. april.

Der opkræves følgende årlige kontingenter afhængig af medlemskabet:

  • Aktive medlemmer: 700 Kr.

  • Juniormedlemmer: 350 Kr. (til og med det fyldte 18 år)

  • Studerende mellem 18 og 25 år: 350 kr. (mod forevisning af studiekort)

  • Passiv, støttemedlem: 175 kr. (kan ikke benytte flyvepladsen)

  • Indmeldelsesgebyr: 350 kr. for aktive, 100 kr. for studerende og juniorer


Ved indmeldelse efter 1. august kan der gives sæsonrabat.
Ved ungdomsrabat regnes med medlemmets alder d. 1/4 i kontingentåret.

Som gæstemedlem betragtes piloter, der har en anden primær klub end AMC.
Der gives 50% rabat på kontingentet. Gæstemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlinger.


Medlemsbevis
Kopi fra hjemmebanken eller anden dokumentation for betaling betragtes som medlemsbevis.

Ved restance kan medlemmet ikke benytte flyvepladsen eller deltage i klubarrangementer. 
Efter 1 måneds restance, dvs. pr. 1. maj, slettes medlemskabet efter skriftligt varsel.

Ved evt. gentegning af medlemskabet, betales nyt indmeldelsesgebyr.

 Medlemskab kan ansøges her.