Særligt om A-certifikatet

Det er et krav at gæstepiloter skal kunne fremvise et A, H eller S-certifikat for at benytte AMCs baneanlæg. Det krav gælder ikke AMCs egne medlemmer, men vi kan kun på det kraftigste opfordre nye piloter til at tage certifikatet af hensyn såvel egen fornøjelse som andres sikkerhed.

Det er nemt at tage A-certifikatet. Der er jo ikke tale om at uddanne sig til kunstflyver. Det vigtigste er, at kontrollanten får et klart indtryk af, at man har kontrol over modellen, og kan flyve den uden at være til fare for sine omgivelser, også selv om der er en anelse vind eller motoren går i stå. Bagefter får man større fornøjelse af sin flyvning, fordi man bliver mere sikker på sine evner som pilot, og får måske mod på at flyve en mere avanceret model. Desuden giver et A-certifikat adgang til at flyve til stævner eller som gæstepilot på andre klubbers flyvepladser.

For de fleste begyndere er det nødvendigt at træne målrettet i en kortere periode, for at kunne bestå prøven. De fleste synes, at det er en sjov udfordring, og der er selvfølgelig mulighed for at træne sammen med en af klubbens instruktører.

Har du lyst til at tage et A-certifikat, kan du kontakte en af klubbens instruktører, som vil hjælpe med træningen og arrangere aflæggelse af prøve.

Certifikater udstedes af Modelflyvning Danmark. AMC har et antal certifikatkontrollanter, som er godkendte af Modelflyvning Danmark til at afholde certifikatprøverne.


Certifikat typer

  • A-certifikat (motorfly el og brændstof)
  • H-certifikat (helikoptere)
  • S-certifikat (svævefly + el-svævefly)
  • M-certifikat (multirotorer)
  • Stormodel motorfly
  • Stormodel helikopter
  • Stormodel svævefly
  • Stormodel multirotor
  • Jet turbine fly


Regler og vejledning for certifikatprøver

Findes hos Modelflyvning Danmark på deres hjemmeside for hobbyudvalget.