Modelflyverne Århus har i mange år arrangeret og afholdt det traditionsrige østjyske modelflyvermøde.

Det har hvert år været afholdt i slutningen af februar på Strandskolen. Det vil det fortsat blive, men fra og med 2013 overtager Aarhus Modelflyve Club arrangementet.

Det er kommet i stand fordi Modelflyverne Århus føler at arbejdet efterhånden er større end klubben kan magte. På Modelflyvernes generalforsamling d. 25. oktober, blev det besluttet at klubben ikke længere vil arrangere Modelflyvermødet. Det er givet en opfordring til Aarhus Modelflyve Club om at overtage arrangementet så det ikke skal stoppe. Den udfordring har vi taget imod.

I 2013 vil mødet blive afholdt efter de hævdvundne traditioner, men vi vil se på mulighederne for også at tilføre noget nyt i de kommende år både hvad angår arrangementet og det organisatoriske.
Det kunne bl.a. være fordelagtigt at invitere alle de østjyske modelflyveklubber til at stå sammen om mødet. Det vil give flere kræfter, bedre økonomi og dermed mulighed for at skabe noget større.

Men først of fremmest glæder vi os til at prøve kræfter med udfordringen, som den er.
Modelflyvernes har lovet at overdrage viden, kontakter og materialer i nær fremtid.

 Se indbydelsen i fuld størrelse