Fra Miljøstyrelsen har vi modtaget en plakat til opsætning i klubhuset, som advarer om risikoen ved brug af Metanol.

Ifald det er svært at læse plakatens tekst, kommer den her:

Det er ikke alt konen behøver at vide.

Tank med omtanke.

Fart og brændstof giver luft under vingerne, men når du bruger Metanol, skal du være ekstra opmærksom. For stoffet kan være livsfarligt og kan medføre alvorlig skade på dine organer ved indånding og ved berøring med huden, fx i form af blindhed. Men det behøver konen jo ikke at vide så længe du husker disse 5 enkle råd:

  1. Opbevar Metanol under lås
  2. Bær handsker
  3. Undgå indånding
  4. Følg etikettens anvisninger
  5. Hvis uheldet er ude: Kontakt en læge.

Miljøministeriet / Miljøstyrelsen