I en årrække har vi håndhævet at der ikke må være modeller på bænkebordene under halvtaget.

De regler har den nye bestyrelse besluttet at lempe, sådan at det kun gælder brændstofmodeller.
Vi vil ikke have metanol og benzin på bordene.

Men el- og svævemodeller kan godt lægges på bordene, når forholdene tillader det. Dvs. kun når bordene ikke benyttes til andet. Hvis nogen vil sidde ved bordene og/eller vil spise ved bordene, så skal modeller, værkstøjskasser m.v. fjernes.

Dialog sparer mange skænderier og gnubbede ord. Men der skal også lidt konduite til.

Men reglerne er nemme:

  • Vil nogen bruge bordene til det de er beregnede til, skal modellerne vige
  • Er bordene ledige, kan de godt bruges til at samle modeller og have udstyr på, hvis det altså ikke sviner.

Brug omtanke, vis hensyn. Det virker hver gang.