Bestyrelsen foreslår udskiftning af klubhuset på generalforsamlingen i 2013.
Det foreslåede budget er 25.000 Kr.

 

Her er en oversigt over aktiviteter og udgiftsposter, som vi er ved at finde beløb på.

 

Aktivitet

Beløb
Frakobling af elforsyning til gammel container   2.000
Nedtagning af el-måler m.v. i den gamle container   2.000
Bortskaffelse af gl container   5.000
Fundering af ny pavillion   2.000
Ny pavillion incl. transport   8.000
Opsætning / tilslutning af el til ny pavillion   2.000
Istandsættelse af ny pavillon (bl.a. maling)   2.000
Indretning og møblering  
Nyt låse/nøglesystem   1.000
Diverse  
Udgifter i alt 24.000
Budget 25.000
Balance (til rest)   1.000