Pladsdag 2012

Pladsklargøring og standerhejsningen var imødeset med spænding. Det er vigtig for medlemsdeltagelsen at vejret er godt og det skal helst have været fugtigt, så jorden er blød at tromle, men ikke smattet så tromlen synker i eller laver dybe mærker. Vejret på pladsdagen og i dagene op til var perfekt i år.


Der var usædvanligt mange medlemmer til stede til at hjælpes med at løse opgaverne. På standpladserne blev der fjernet græs og ukrudt, klubhuset blev tømt for skrammel og gulvet fik en ordentlig omgang med grundrens, som Henrik og jeg blev sendt af sted efter. Hvad angår rengøringsmidler og redskaber var vi ikke så godt forberedte som i tidligere år. Det skyldes at de der plejer at sørge for det ikke var med i år. Vi må have det med på vores tjekliste.

Ove med hjælp af Frank og flere sorterede med hård hånd i klubbens gemte skatte. Hvad der blev tilbage svarer til mindre end den procentdel skattevæsenet lader tilbage af lønnen. Men dejligt ryddeligt blev der.
Helge styrede traileren på containerpladsen og så var vi af med det.


Henrik havde med vanlig omhu indkøbt forplejning til arbejdsstyrken. Der blev nydt 50 pølser og spist yderligere 49, så bordet var ryddet. Øl gør vi ikke meget ved, så den traditionelle gamle dansk måtte efterslukkes med kolde sodavand.

Vores nye formand Ove holdt åbningstalen. Ud over ønsket om en god og aktiv flyvesæson, fortalte Ove, at vi skal flyve opvisning på Wedelslund på Grundlovsdag. Ove opfordrede alle aktive piloter til at stille op.

Ove havde talt med folk fra Kommunen, som gav os forventninger om at vi ikke ville blive opsagt på vores flyveplads tidligere end 2015. Det giver os tid til at spare op til en flytning.

Endelig gav Ove en venlig men utvetydig belæring til de fremmødte om at alle har pligt til at holde pladsen ryddelig, og fx tømme affaldsposen når den er fuld. Og alle betyder ikke bestyrelsen men alle aktive medlemmer. Det blev sagt med så meget eftertryk, at 94dB grænsen nemt kan have været overskredet.


Standeren kom op, den Gamle Dansk ned og så skulle der flyves. Først i luften var Peter Bejerholm og sidste mand i luften var en gammel ost. Den gamle ost blev dog ikke udpeget. Jeg havde min nys færdige YAK-54 med til støjmåling. 102dB loggede måleren, så der blev ingen flyvetur ved den lejlighed, men en ny og bedre dæmper er på vej.


Ved 3-tiden begyndte deltagerne at sive, og kl. 16 var pladsen tom efter en rigtig god pladsdag og standerhejsning.

Tak til alle der mødte frem og gav et nap med.