At få en prøvetur sammen med en instruktør, er den bedste måde at finde ud af om man har lyst til modelflyvning.

Når vi giver prøveture, vil vi gerne gøre det i trygge rammer, dvs. vi vil gerne undgå at der sker uheld og skade på materiellet både for prøvepilotens (elevens) skyld og for den der ejer materiellet.

Det får vi hjælp til ved at bruge et såkaldt lærer/elev anlæg. Anlægget gør at instruktøren straks kan overtage styringen, hvis der opstår en kritisk situation, og så er uheld sjældne.
Skulle det ske alligevel, er det aldrig elevens skyld eller anvar.

 

Fjernstyringsanlægget. 

Anlægget består af 2 fjernstyringspulte (sendere) som er koblet elektrisk sammen med et kabel.
Eleven betjener den ene pult og instruktøren betjener den anden.
Fra instruktørens pult kan han bestemme om det er hans pult eller elevens pult, der styrer modelflyet.
Det gør han ved hjælp af en kontakt på pulten.
Så hvis der opstår en kritisk situation, vil instruktøren lynsnart overtage styringen og redde situationen.

    


Styrefunktioner.

Inden flyvningen aftaler instruktøren og eleven hvor mange af de i alt 4 styrefunktioner, der skal overføres til elevens pult.
Første gang kan det nemlig være lidt overvældende at skulle styre alle 4 funktioner på én gang.

De 4 styrefunktioner er:

  • Krænge-rorene, der sidder på vingerne og får flyet til at bevæge sig om sin længdeakse - at rulle
  • Side-roret, der får flyet til at bevæge sig om sin lodrette akse, dvs. får næsen til at pege mod højre eller venstre
  • Højde-roret, der får flyet til bevæge sig om sin tværakse - får næsen til at pege op eller ned så flyet stiger eller falder
  • Og endelig er der motor-gassen, så man kan afpasse flyvehastigheden efter behov.

Ved første flyvning vil instruktøren ofte nøjes med at give krængerorsfunktionen og højderorsfunktionen over til eleven.

 

Styrepinde og deres funktion.

På hver fjernstyringspult er der 2 styrepinde, der begge kan bevæges frem og tilbage samt fra venstre til højre.
Den almindelige standard er, at venstre styrepind bruges til at styre sideroret (vandret bevægelse af styrepinden) og motorgassen (lodret bevægelse af pinden). Højre styrepind bruges til krængerorene (vandret bevægelse) og højderoret (lodret bevægelse). Men det vil du og instruktøren tale meget mere om inden prøveflyvningen.

 

Modelflyet

Det modelfly der bruges til prøveturen er en såkaldt begyndermodel. Det betyder at flyet som type er stabilt og nemt at kontrollere set i forhold til mere sportsprægede flytyper. De fleste vælger at begynde deres hobby med sådan en stabil begyndermodel. Så er det en mere overkommelig udfordring at lære at flyve, og så sker der færre uheld.
En begyndermodel er kendetegnet ved at den er velflyvende, selvstabiliserende (til en vis grad) og så er den robust.

 

Kom og få en prøvetur 

Dette var meget kortfattet om prøveture.
Men kom ud på vores flyveplads. Tal med en instruktør og få en prøvetur, eller hvis vejret ikke er til det, så få en aftale om en prøvetur en anden dag.