Medlemsregisteret hostes hos Foreningscentralen. Applikationen 'medlemsregister' er udviklet og ejet af Foreningscentralen.

I følgende skema er en oversigt over hvilke data der registreres, hvad de bruges til, hvem der har adgang til data og hvorfor.

 

 
Datanavn Indhold Formål Proces Kan se data Kan ændre data Opdateres
Nr.  Medlemsnummer i AMC Entydig identifikation af medlemmer Tildeles fortløbende siden klubbens start Admin, bestyrelse Admin Ved oprettelse
Indmeldt  Dags dato for indmeldelse Dokumentation krævet af Aarhus Kommune Sport ifm. tilskudsrevision Opdateres ved indmeldelse Admin, bestyrelse Admin Ved oprettelse
Udmeldt  Dato for effektiv udmeldelse Dokumentation krævet af Aarhus Kommune Sport ifm. tilskudsrevision Opdateres ved besked om udmeldelse eller ved udløbet restance Admin, bestyrelse Admin Ved besked om udmeldelse eller ved udløbet restance
Medlemstype  Aktiv, passiv, junior Fastsættelse af kontingentopkrævning Vælges ift. medlemmets alder ved indmeldelse og årligt før kontingentopkrævning Admin, bestyrelse og medlemmer Admin Ved oprettelse og ved årlig alderskontrol
Bestyrelse  Evt. bestyrelsespost - ikke instruktører At kunne dokumentere bestyrelsen Opdateres på grundlag af protokol fra årlig generalforsamling samt referat af konstituerende bestyrelsesmøde. Har betydning for foreningens tegningsret. Admin, bestyrelse og medlemmer Admin Opdateres efter konstituerende bestyrelsesmøde.
Nøgle  Hvor vidt et medlem har fået udleveret nøgle til klubhuset samt nøglens nummer At kunne afgøre hvem der har nøgleadgang samt for at kunne inddrage nøglen ved udmeldelse Den nøgleansvarlige meddeler admin hvem der har fået hvilken nøgle Admin, bestyrelse og medlemmer Admin Opdateres på given foranledning
Fødselsdato  medlemmets fødselsdato - ikke personnummer Dokumentation krævet af Aarhus Kommune Sport og Fritid samt Idrætssamvirket Aarhus og DGI Østjylland Opdateres ved indmeldelse Admin, bestyrelse Admin Opdateres ikke
Navn  Medlemmets navn Dokumentation krævet af Aarhus Kommune Sport ifm. tilskudsrevision Opdateres ved indmeldelse samt ændringer meddelt af medlemmet Admin, bestyrelse og medlemmer Admin Ved indmeldelse og på given foranledning
Adresse  Medlemmets postadresse Dokumentation krævet af Aarhus Kommune Sport ifm. tilskudsrevision Opdateres ved indmeldelse samt ændringer meddelt af medlemmet Admin, bestyrelse Admin Ved indmeldelse og på given foranledning
Post/By  Medlemmets postnummer Dokumentation krævet af Aarhus Kommune Sport ifm. tilskudsrevision Opdateres ved indmeldelse samt ændringer meddelt af medlemmet Admin, bestyrelse og medlemmer Admin Ved indmeldelse og på given foranledning
Telefon  Medlemmets telefonnummer At kunne tilringe medlemmet Opdateres ved indmeldelse samt ændringer meddelt af medlemmet Admin, bestyrelse og medlemmer Admin Ved indmeldelse og på given foranledning
Mobil  Medlemmets mobilnummer At kunne tilringe medlemmet Opdateres ved indmeldelse samt ændringer meddelt af medlemmet Admin, bestyrelse og medlemmer Admin Ved indmeldelse og på given foranledning
Email  Medlemmets emailadresse At kunne kontakte og informere medlemmet Opdateres ved indmeldelse samt ændringer meddelt af medlemmet Admin, bestyrelse og medlemmer Admin Ved indmeldelse og på given foranledning
Certifikat  Liste over evt. erhvervede færdighedscertifikater Basis for valg af instruktører Opdateres ved indmeldelse samt ændringer meddelt af medlemmet Admin, bestyrelse og medlemmer Admin Ved indmeldelse og på given foranledning
Instruktør  Hvor vidt medlemmet er udpeget som instruktør Afgøre hvem der kan/skal instruere Opdateres ved udnævnelse og afmelding Admin, bestyrelse og medlemmer Admin På given foranledning
Kontrollant  Hvor vidt medlemmer har kontrolleantstatus i MDK og hvilken At kunne finde en kontrolant efter behov Opdateres ved udnævnelse og afmelding Admin, bestyrelse og medlemmer Admin På given foranledning
RCU-status  Medlemskab hos MDK At sikre at medlemmet er ansvarsforsikret Opdateres ved indmeldelse samt ændringer meddelt af medlemmet Admin, bestyrelse Admin På given foranledning
RCU-nummer  MDK medlemsnummer Til kontrol af medlemskab hos MDK Opdateres ved indmeldelse samt ændringer meddelt af medlemmet Admin, bestyrelse og medlemmer Admin På given foranledning
Note  Diverse kommentarer At fastholde ukategoriseret administrativ info Opdateres efter behov Admin, bestyrelse Admin Efter behov