Når vinteren er omme og flyvesæsonen skal starte, gøres flyvepladsen klar.
Det er forskelligt fra år til år hvad der er behov for, men følgende er nogle faste punkter:

 • Det klippede græsområde (baner, standpladser m.v.) tjekkes for muldvarpeskud.
 • Evt. muldvarpeskud skovles væk og glattes.
 • Startbaner, standpladser og tilskuerområder køres over med en tromle
 • Klubhusene gøres rene, gulvene vaskes, Evt. skrammel fjernes.
 • Der pudses vinduer i det nye klubhus.
 • Opsætning af lamineret kontaktliste og klubkalender i udhængsskabet. (udarbejdes af sekretæren)
 • Bænkebordene efterses og om nødvendigt efterspændes boltene
 • Hvert 3’dje år smøres bænkebordene med træbeskyttelse.
 • Hvert 3’dje år smøres stakitter og andet træværk med træbeskyttelse
 • Det skal så vidt muligt ikke ske samme år som bordene smøres.
 • Plæneklipper og buskrydder efterses og tjekkes mht. olie.
 • Huller i tilkørselsvejen fyldes med stabilgrus
 • Affaldsspande tjekkes og skilte udskiftes evt.

 

Det påhviler pladsformanden at planlægge pladsklargøringen.
Pladsformanden leder og fordeler arbejdet under pladsklargøringen.

 

Følgende skal gøres under planlægningen:

 • Arrangere leje af tromle
 • Sikre at der er vand og rengøringsartikler til stede
 • Sikre at der er de nødvendige redskaber
 • Sikre at der er de nødvendige materialer, fx maling, pensler, olie, evt. byggematerialer.

Pladsformanden skal ikke selv medbringe eller fremskaffe alt dette, men skal i god tid lave aftaler med medlemmer eller andre, så tingene er klar til pladsklargøringen.