Køreplan og tjekliste for motorkonkurrence

 

Motorkonkurrencen skal planlægges som en del af klubbens aktivitetskalender der trykkes i AMC-nyt og hænges op på klubhuset.

 

Til konkurrencen skal følgende forberedes før konkurrencedagen:

 • Der skal skaffes minestrimmel eller tilsvarende markeringsbånd.
 • Der skaffes et par standere til limboflyvningen
 • Græsset på banerne skal være slået 1-2 dage før.
 • Der skal udskrives/kopieres pointskemaer og et regelsæt.

 

Umiddelbart før konkurrencen:

 • Piloterne indskrives på pointskemaerne.
 • Der udpeges ’frivillige’ tidtagere og det sikres at de har et stopur, enten i deres mobil eller separat.
 • Der udpeges 1-2 dommere, som også kan være tidtagere.
 • Det besluttes kollektivt hvilke flyvediscipliner der skal gennemføres, bl.a. under hensyn til vejret.
 • Piloterne briefes inden konkurrencen om generelle regler i flg. regelsættet.
  Det indskærpes at personsikkerhed er vigtigere end resultater.

 

Før hver konkurrencedisciplin briefes piloterne om disciplinens specielle regler i flg. regelsættet.

Efter hver afsluttet disciplin ajourfører tidtagerne piloternes pointskemaer med de opnåede resultater.

 

Når alle discipliner er gennemført indsamler dommerne pointskemaerne, og regner placeringerne ud.

Piloterne samles og resultater og placeringer læses op.