STØJREGLER OG FLYVETIDER gældende fra 15. september 2021


Der skelnes mellem følgende modeltyper:

 • El-drevne modeller (inkl. svævemodeller)
 • Brændstofdrevne modeller (undtagen jet)
 • Jet-drevne modeller

 Flyvetiderne er:

 • El-drevne- og svævemodeller må benyttes på alle tidspunkter.
 • Brændstofdrevne modeller må kun benyttes i disse tidsrum:
  • Mandag, onsdag og fredag: 9.30 - 20.00
  • Lørdag: 09.30-16.00
  • Søndag i vinterhalvåret (15/9 til 1/4) : 11.00 - 16.00
  • Søndag i sommerhalvåret: ingen brændstofflyvning
 • Jetmodeller vurderes støjmæssigt individuelt.
  Tommelfingerreglen er at turbiner med max 3,5 Kg tryk må flyves som øvrige brændstofmodeller.
  Jetmodeller med turbiner over 3,5Kg tryk må ikke benyttes på baneanlægget.

Støjmåling af modeller:

 • El-drevne modeller skal som udgangspunkt ikke støjmåles, men kan forlanges støjmålt, hvis de er hørbart støjende.
 • Brændstofdrevne modeller skal støjmåles og skal opfylde støjgrænserne* før de må flyves.
  • For stormodeller sker det i forbindelse med stormodelgodkendelsen.
  • For øvrige motormodeller sker det på ejerens eller bestyrelsens initiativ.
 • Jetdrevne modeller vurderes subjektivt ved lytning indtil en målemetode evt. findes.

Måleprocedure:

 • Målinger af alle modeltyper foregår på jorden og måling kan derfor ske på alle ugens dage.
 • Målingen foretages af et bestyrelsesmedlem.
 • Målingen foretages med klubbens støjmåler.
 • Motoren/motorerne skal køre for fuld kraft. Der kan dog godkendes med reduceret motorkraft, hvis den kan begrænses mekanisk.
 • Måling kan ikke foretages i kraftig vind eller hvis der er andre forstyrrende støjkilder.
 • Kravene om støjmåling og godkendelse gælder også gæstepiloters modeller.

OBS: Selv om modellen er støjgodkendt, skal man være opmærksom på snerrende propeller under flyvning.
Godkendelse bortfalder, hvis propellen snerrer under flyvning. Det skyldes at denne form for støj har særligt lang hørevidde.

*Støjgrænser.

Den maksimale støjgrænse er 94 dBa målt på 3 meters afstand over græs og med måleren i 30 cm højde (FAI anbefaling for F3A kunstflyvning)
For el-modeller der benyttes på de stille dage (tirsdag, torsdag og søndag) er den maksimale støjgrænse 88 dBa målt på samme måde.