Medlemskontingentet opkræves helårligt pr. 1. april.

Der opkræves følgende årlige kontingenter afhængig af medlemskabet:

  • Aktive medlemmer: 700 Kr.

  • Juniormedlemmer: 350 Kr. (til og med det fyldte 18 år)

  • Studerende mellem 18 og 25 år: 350 kr. (mod forevisning af studiekort)

  • Passiv, støttemedlem: 175 kr. (kan ikke benytte flyvepladsen)

  • Indmeldelsesgebyr: 350 kr. for aktive, 100 kr. for studerende og juniorer


Gældende fra 2020 og så længe en særlig gave fra Kommunen rækker, kan juniorer
få det første års medlemskab af såvel AMC som Modelflyvning Danmark gratis.


Ved indmeldelse efter 1. august kan der gives sæsonrabat.
Ved ungdomsrabat regnes med medlemmets alder d. 1/4 i kontingentåret.

Som gæstemedlem betragtes piloter, der har en anden primær klub end AMC.
Der gives 50% rabat på kontingentet. Gæstemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlinger.


Medlemsbevis
Kopi fra hjemmebanken eller anden dokumentation for betaling betragtes som medlemsbevis.

Ved restance kan medlemmet ikke benytte flyvepladsen eller deltage i klubarrangementer. 
Efter 1 måneds restance, dvs. pr. 1. maj, slettes medlemskabet efter skriftligt varsel.

Ved evt. gentegning af medlemskabet, betales nyt indmeldelsesgebyr.

 Medlemskab kan ansøges her.