Årets gang i AMC

 

Aktiviteterne i det ene år adskiller sig ikke meget fra det andet.

Gennem de senere år er det de nedenstående aktiviteter vi planlægger.

 

Pladsklargøring                        midt i april                                               lørdag

Standerhejsning                       samme dag                                             lørdag

Skrænttur til Hanstholm       omkring 1. maj                                      weekend fra fredag

Motorkonkurrence                  midt/sidst i maj                                    lørdag

Helikopterkonkurrence          samtidig                                                   lørdag

Svævekonkurrence                  dagen efter                                              søndag

Familieaften                              starten af juni                                        lørdag

Festugeflyvning                        2 gange omkring 1/9                           onsdag og lørdag

Standerstrygning                     midt i oktober                                        lørdag

Indendørsflyvning                   fra november til marts                       søndage

Vinterklubaftener                    samme periode                                      onsdage

Generalforsamling                  midt/sidst i februar                            

 

OBS: henvisninger med rød skrift er endnu ikke aktive.

Der vil løbende blive indsat links.

 

Pladsklargøring

Alle medlemmer indbydes til at deltage i klargøring af baneanlægget, klubhuset og tilkørselsvejen som gerne er lidt medtaget af vinteren. Nogle år er der mange muldvarpeskud at fjerne. Banerne og standpladserne bliver tromlet så meget som vi kan nå med en tromle vi lejer. Klubhuset ryddes for inventar og gulvet vaskes. I udhængskabet sættes sæsonkalenderen og kontaktinformationer op.

Nogle år skal græsset klippes. Vejen udbedres ved at fylde ralsten i hullerne.

Nogle år beslutter vi at male bænkeborde og rækværkerne.

Det er pladsformanden der leder og fordeler arbejdet. Pladsklargøringen starter kl. 10.00

Pladsformanden beslutter sammen med bestyrelsen om der skal planlægges særlige aktiviteter.

Køreplan og tjekliste for pladsklargøring

 

Standerhejsning

Efter pladsklargøringen holder klubben standerhejsning.

Standeren er vores vindpose, som sættes op i masten.

Formanden holder en åbningstale til de fremmødte medlemmer.

Tidligere år var klubben vært ved en lille skarp, men det er ikke brugt i de senere år.

Det samme gælder forårssangen. Den har ikke været holdt i hævd de senere år.

Til gengæld serveres der gratis ristede pølser med brød samt en øl eller vand til.

Hvis der skal uddeles pokaler for sidste års flyveresultater, sker det til standerhejsningen.

Køreplan og tjekliste for standerhejsning

 

Skrænttur til Hanstholm

Siden 2006 har klubben hvert år arrangeret en tur til Hanstholm, hvor vi flyver på skrænterne deroppe om dagen og har hyggeligt samvær fredag og lørdag aften. De seneste par år har der været op til 20 deltagere og aftnerne er blevet meget fugtige.

Vi lejer 3-4 hytter i feriecenteret.

Vi starter i løbet af fredagen efterhånden som folk har mulighed for at komme.

Søndag først på eftermiddagen trænger de fleste til at komme hjem. De er blevet trætte bl.a. af al den friske luft.

 

Motorkonkurrence

Motorkonkurrencen er en klassiker i AMC. Den har været afholdt næsten hvert år de seneste 20 år.

Konkurrencen består af 6-10 discipliner som afvikles som vejret tillader det.

I de første mange år indgik opstart af motoren som en del af konkurrence, så det var vigtigt at motoren kunne starte, men efterhånden som el-modellerne vandt frem, fik de en unfair fordel, og derfor er opstart af motoren ikke længere en konkurrenceparameter.

Disciplinerne er enkle at udføre, så også mindre erfarne piloter har en chance. Til gengæld er der lagt op til kreativitet inden for reglernes rammer, så det er ikke nemt at forudse hvem der vinder. Der er stiftet en vandrepokal som uddeles til vinderen ved det følgende års standerhejsning.

Køreplan og tjekliste for motorkonkurrence

Regler for motorkonkurrence

 

Helikopterkonkurrence

Helikopterkonkurrencen kom ind i det årlige program omkring 2004, mens der var mange ildsjæle der fløj helikopter på hobbyniveau. De senere år er konkurrencen hvert å blevet aflyst pga. manglende deltagelse.

Også til helikopterkonkurrencen er der stiftet en vandrepokal.

Køreplan og tjekliste for helikopterkonkurrence

 

Svævekonkurrence

Indtil 2005 var der god gang i svæveflyvningen i AMC. Der blev både fløjet F3J, 2-meter og SLG. Også her var det nogle ildsjæle der holdt gang i aktiviteterne. Da ildsjælene enten flyttede fra klubben eller hørte op med at flyve, hørte svæveflyvningen op. Dvs. der foregår stadig el-svæveflyvning, bl.a. er vores pensionistgruppe ’pingvinerne’ aktive med el-svæveflyvning.

Klubben har en vandrepokal til vinderen af året konkurrence ’AMC-open’, men den er ikke uddelt i mange år. Der er også en pokal for sæsonens længstvarende termikflyvning. Den er heller ikke uddelt i mange år.

<køreplan og tjekliste for svævekonkurrence>

<konkurrenceregler>

 

Familieaften

Familieaftenen opstod som idé i forbindelse med klubbens 40-års jubilæum i 2003. Her blev klubbens medlemmer inviteret til grill og fest med alt betalt af klubben. Det viste sig at det ikke var særligt bekosteligt, så traditionen blev taget op de følgende år indtil 2009, hvor klubbens økonomi ikke længere var så god og familieaften gik over til brugerbetaling og medbragt mad. Sammen med nogle aflysninger pga. dårligt vejr har det bragt deltagerantallet på et minimum. Måske har traditionen overlevet sig selv.

Køreplan og tjekliste for familieaften

 

Festugeflyvning

Denne årlige flyveopvisning i forbindelse med Århus Festuge har også en lang tradition bag sig. Der flyves 2 opvisninger. Den ene flyves onsdag aften fra kl. 18:30 og den anden flyves første eller sidste lørdag i festugen. Der skal annonceres i festugens program og der skal indskrives flest mulige piloter. Hvert år er der et kioskudsalg med pølser og brød, øl og vand samt kaffe/te og kage. De seneste år har vi solgt grillede pølser i stedet for kogte pølser. Det har været en succes. Foruden piloterne skal der bruges mange hjælpere til opstilling og nedtagning af bl.a. sikkerhedsnet. Kiosken skal passes og til den skal der jo også købes ind.

Køreplan og tjekliste for festugeflyvning

 

Standerstrygning

Når sæsonen går på hæld tages standeren – vores vindpose ned igen. Fra det tidspunkt er der ikke længere fast bemanding på plæneklipperen, og banernes græs slås ad hoc. Tidligere skulle bænkebordene adskilles og sættes væk for at skåne dem mod vintervejret, men efter vi har fået halvtag, står bordene ude hele året.

Køreplan og tjekliste for standerstrygning

 

Indendørsflyvning

Omkring år 2000 blev det teknisk muligt at flyve med lette modeller indendørs i sportshaller og gymnastiksale. Det blev hurtigt populært, og mange har været tiltrukket af den rivende tekniske udvikling der fulgte. Vi er stadig mange – vel flere end nogensinde der har nogle fornøjelige timer med at flyve indendørs om vinteren. Klubben arrangerer 4-5 søndage med flyvning i Skjoldhøjskolens sportshal.

Der er også mulighed for at flyve indendørs i andre klubber, og klubbernes piloter gæster hinanden.

<planlægning af indendørssæson>

 

Vinterklubaftener

Efter at klubben havde opgivet sit klublokale i Oslogade kort efter år 2000 var der en periode uden vintermøder. Men snart blev der arrangeret klubmøder om vinteren i Elsted-Lystrup Beboerhus. Her mødes vi til 4 klubaftener i løbet af vinteren foruden vores traditionelle gløgg-aften i starten af december. 

På møderne er der almindelig modelflyversnak og ofte har nogle deres byggeprojekter med til fremvisning. Vi har også haft temaaftener med foredrag og filmfremvisning. Det er desværre døet lidt ud igen. Det er igen det med ildsjælene der slukkes.

Køreplan og tjekliste for vinterklubaften

 

Generalforsamling

Som alle demokratiske klubber holder vi en årlig generalforsamling. Her deltager typisk 20-25 af medlemmerne for at tage stilling til evt. fremsatte forslag og for at vælge nye medlemmer af bestyrelsen.

I gamle dage kunne generalforsamlinger være meget dramatiske, men de sidste 10 år er det gået roligt til. Der har været mange vedtægtsændringer undervejs, mens vi har tilpasset klubben til nye tider.

Vedtægter

Køreplan og tjekliste for generalforsamling

 

Udgivelse af medlemsblad

Klubbladet AMC-nyt skal udkomme 4 gange om året. Det har gerne været april, juli, september og december. I de senere år har der været færre udgivelser. Det skyldes manglende tilgang af stof.

Decembernummeret bruges til at indkalde medlemmerne til generalforsamling. Det er vigtigt at det sker rettidigt. Alternativt skulle der udsendes brevpost.

På samme måde er april-nummeret vigtigt, da det indeholder protokol fra generalforsamlingen samt referat af bestyrelsens konstituerende møde.

Bladet indeholder indbydelser til arrangementer, medlemsoplysninger fx erhvervede certifikater og nye medlemmer. Referat af bestyrelsesmøder bringes også i bladet. Dertil kommer så mange artikler som muligt. Det er typisk reportager fra klubbens aktiviteter eller fra aktiviteter uden for klubben, hvor klubmedlemmer har deltaget. Der har også været bragt tekniske artikler.

Bladet indeholder altid klubbens aktivitetskalender, så langt frem der er lagt planer.

Forrest i bladet er trykt en kontaktliste til klubbens bestyrelse, instruktører og andre med et tillidshverv.

se eksempler på tidligere klubblade